Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

205

Chiều ngày 26/01/ 2019. Công Ty CPPT Đô Thị Vinh, đã diễn ra cuộc họp Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Tham dự cuộc họp có Ông Nguyễn Chính Duẩn, Giám đốc Công ty CPPT Đô Thị Vinh. Ông Nguyễn Xuân Hào, Giám Đốc Chi nhánh TECCO tại Nghệ An, Cùng toàn thể CBCNV.

Trong cuộc họp Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra định hướng phát triển cho năm 2019. Và CBCNV cùng nhau đưa ra ý kiến đóng góp để xây dựng Công ty ngày một phát triển vững mạnh hơn!
(Một số hình ảnh trong cuộc họp)

 

Chia sẻ